Kiliselerde Betimlenen Sahneler, Kapadokya Kiliselerinde Betimlenen Sahneler,Göreme, Göreme tatili, Göreme, Göreme gezisi, Göreme gezi rehberi, Göreme, Göreme tatil rehberi, Göreme rehberi, Göreme, Göreme otelleri, Göreme pansiyonları, Göreme konaklama

Göremeyi Yeniden Keşfedin..
yakinlastir uzaklastir        

Kiliselerde Betimlenen Sahneler


Birbirinden farklı birçok fresk, motif ve süslemelerle karşılaştığımız Kapadokya Kiliseleri; İsa’ya, Meryem’e, meleklere ve tüm diğer kutsal sayılan kişilere yer vermesiyle Hristiyanlığa dair önemli sahneler içerir. Kiliselerde betimlenen bu sahneler, yaşanılan algı içerisinde soyut ve sözel olan tarihin en somut örneklerini oluşturması yönüyle önemli…

 

Müjde Sahnesi

Meryem’e müjde sahnesi İncil’de yer alan bir sahnedir. Genel olarak Meryem ve müjdeyi getiren Cebrail, karşılıklı olarak resmedilir.

Su Deneyi

Bu konu hakkında dört İncil’de herhangi bir bilgiye rastlanmaz. Meryem’in gebeliğinden sorumlu olmadığını bildiren Yusuf’a inanılmaz. Meryem’e ve Yusuf’a inanmayan rahip Zekeriya, onları su deneyinden geçirmeye karar verir. Eski geleneklere dayanan bu deneyde, acı bir su içildikten sonra dağda inzivaya çıkılır. Dağdan sağ salim dönen Meryem ve Yusuf’un masumiyetleri böylece ispatlanmış olur.

Beytüllahim’e Yolculuk (Giriş)

Bu konu hakkında bilgi veren kaynak Luka İncili’dir. Sezar Augustus, tüm Roma dünyasında bir nüfus sayımı yapılması için ferman çıkarır. Herkes sayım için kendi evine gider. Yusuf da Davut’un soyundan olduğu için Nasıra’dan Beytüllahim’e gitmek için yola çıkar. Bu yolculuk sırasında Meryem hamiledir.

Kiliselerde Beytüllahim’e yolculuk (giriş) sahnesinde Meryem, Yusuf ve Yusuf’un büyük oğlu figürleri vardır. Meryem’in at üzerinde olduğu bu figürlerde Meryem’in önünde atı çeken ise Yusuf’un büyük oğludur.

İsa’nın Doğumu

İsa’nın doğumuyla ilgili Luka ve İakobos İncil’inden bilgi edinmekteyiz.

Luka; “İlk oğlunu doğurdu, kundağa sardı ve onu yemliğe yatırdı, çünkü onlara yer yoktur” diye bahseder.

İakobos’da ise “gördük büyük yıldızın parlamasını diğer yıldızlar arasında, öyle ki parlamadan öbürleri görülmüyordu” diyerek, İsa’nın bir mağarada doğduğunu anlatır.

İsa’nın doğumu, genel olarak “ahırda” resmedilir. Meryem, Yusuf ve bebek İsa’ya ahırda bir eşek ve öküz eşlik eder. İsa sepet içinde, kundağa sarılıdır. Başucunda duran eşek ve öküz, nefesi ile İsa’yı ısıtmaya çalışır. Yusuf, ahırın girişine doğru bir noktada biraz uzakta dururken Meryem, sepetin yanında uzanır vaziyette tasvir edilir.

İsa’nın Vaftizi

İsa’nın vaftiz edilişi Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinde yer alır.

İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile’den Şeria nehrine gelir. “Tanrı’nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğu” anlatısından dolayı, kiliselerde güvercin kabartmalarına da yer verilir.

Ayrıca İsa’nın vaftiz sahnesi, nehir kenarında ya da küvette olmak üzere çeşitlilik gösterir.

Ekmeklerin Çoğalması

Ekmeklerin çoğalması mucizesinden dört İncil’de de bahsedilmiştir:

“Halka çimenlerin üzerine oturmalarını buyurduktan sonra, beş ekmek ile iki balığı aldı, gözlerini göğe dikerek şükran duasını yaptı. Ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlarda halka dağıttılar. Herkes yiyip içtikten sonra on iki sepet dolusu yemek artığı topladılar, yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık beş bin erkekti” Yuhanna.

Tasvirlerde genel olarak İsa’nın elindeki ekmeği bölerken yer aldığını görmekteyiz.

Lazarus’un Dirilişi

Bu dirilişten Yuhanna İncil’inde bahsedilir. İsa, Lazarus’un mezarına gider. Mağaranın girişindeki taşı kaldırmalarını söyler. Lazarus’un kız kardeşi Marta, “Rab o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu” der. İsa “çık dışarı” diyerek ölüye bağırır. Ölü, elleri ve ayakları bağlı şekilde mezardan çıkar. İsa yanındakilere Lazarus’u çözmelerini söyler.

Lazarus’un Dirilişi sahnesi pek çok şekilde anlatılmaktadır. Sahnelerde genel olarak Lazarus’un kız kardeşleri ve İsa’nın arkasında bir havari yer alır. Kimi tasvirlerde Lazarus’un koktuğunu anlatmak için burnunu tutan figürler yer almış...

Kudüs’e Giriş

Kudüs’e giriş sahnesi ile ilgili dört İncil’de de bilgi bulunmakta… İsa’nın Yeruşalim’e gelmekte olduğunu işiten kalabalık, hurma dallarıyla onu karşılamaya gider. İsa bir sıpa üzerine binmiş şekilde kalabalığın karşısına çıkar.

Kiliselerde; sıpa üzerinde İsa ve İsa’yı elindeki hurma dallarıyla karşılayan Kudüs halkının yer aldığı tasvirler, “İsa’nın Kudüs’e Giriş” sahnesidir.

Son Akşam Yemeği

Dört İncil’de bahsi geçen sahne, ufak farklılıklarla anlatılmıştır:

“Akşam, İsa on iki öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken “Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri beni ele verecek” dedi. Onu ele verecek olan Yahuda; “Rabb, yoksa beni mi demek istedin?” diye sordu. İsa ona dönerek “Söylediğin gibidir.” karşılığını verdi.” Matta.

Bizans ikonografisinde ise Yahuda, genellikle masaya herkesten önce elini uzatmış biçimde tasvir edilir.

Çarmıhta İsa

İsa’nın çarmıha gerilişi dört İncil’de de yer alır...

Çarmıha gerilmiş İsa’nın yanı sıra annesi Meryem ile Yahya da resmedilir. İncil anlatısında İsa’nın hırsızlarla bir arada çarmıha gerilmesinden bahsedilirken Göreme’deki kiliselerde, hırsızlar yer almaz.

Deesis Sahnesi

Bu sahnenin tasviri, herhangi bir kaynağa dayanmaz. Deesis sahnesinde; Meryem ile Vaftizci Yahya, insanoğlu adına İsa’dan şefaat dilemektedir.  İsa tahtta oturmaktadır. İsa’nın iki yanında, hafifçe İsa’ya dönük şekilde dua eden Yahya ve Meryem ise ellerini İsa’ya doğru uzatmaktadır.

Bizans döneminde Deesis olarak adlandırılan kiliselerde, benzer olarak bu sahne işlenmiş…

 

Çobanların Hz.İsa’dan Haberdar Olması

İsa doğduktan sonra Cebrail; ahır yakınlarında bulunan beş çobana, İsa'nın doğumunu müjdeler. Bu çobanlar;

SATOR,

AROPE,

TENET,

OPERA,

ROTAS’tır.

Bu beş çobanın isimleri, aşağıdan yukarı ve soldan sağa okunduğunda yine aynı isimler karşımıza çıkar.

Kimisis Sahnesi

Meryem'in ölümünün resmedildiği sahne olarak bilinir. Meryem, üç gün öncesinden öleceğini hissetmiştir. Bu, ona rüyasında söylenmiştir. Bu sahnede İsa, annesinin ruhunu alır ve tanrıya teslim eder.

Editörün Puanı: 4,5/ 5

 

 

Göreme Otel ve Pansiyon Rehberi
Göreme Yeme İçme
Göreme Kiralık Araç
Göreme Seyahat Acentası
Göreme Alışveriş Rehberi

 


TurkiyeGezi.Com
Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, fotoğraflar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ile koruma altına alınmıştır. Lanse Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri Ltd.Şti.'den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, iş bu web sayfasındaki bilgi ve fotoğrafların kullanılması, ya da bilgilerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, yayımlanması yasaktır.
s
s
Kiliselerde Betimlenen Sahneler
x
x

 

r